Reklamacje i zwroty

Reklamacje 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie art. 556 do 576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. O sposobie reklamacji może zdecydować Klient. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. 

5. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-4, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.

5. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć towar na Adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub sunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z wymianą towaru ponosi Sprzedawca.

7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu klient powinien wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien zostać przesłany na adres e mail: biuro@mikamsklep.pl. Na podstawie protokołu szkody zostanie rozpatrzona przez nas reklamacja bądź wymiana uszkodzonego towaru. Nie uwzględniamy wymian towarów uszkodzonych mechanicznie bez otrzymania sporządzonego protokołu szkody

Zwroty

Zwrot produktu - gwarantowane 14 dni

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 Maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby skorzystać z tego prawa:

1. Poinformuj nas o tym drogą mailową :

adres e-mail: biuro@mikamsklep.pl

2. Wypełnij formularz zwrotu towaru, który znajdziesz na odwrocie karty i dołącz go do zwracanego przedmiotu

3. Zabezpiecz zwracany towar (folią, papierem pakowym itp.) na czas wysyłki i wyślij zwracany towar na adres:

ul. Wejherowska 3
80-209 Dobrzewino
tel: +48 722 220 915

4. Zwrot pieniędzy na podane w formularzu konto bankowe otrzymasz w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności może być wstrzymany do momentu dostarczenia towaru do naszej firmy.

W tym przypadku otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - cena produktu oraz kosztów wysyłki najtańszej dostępnej na naszej aukcji bez względu na to jaka była rzeczywista kwota przesyłki.

5. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

6.Konsument pokrywa wszelkie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy (koszty wysyłki , koszty opakowania, koszty dostawy do punktu nadawczego np. na Pocztę lub biuro kuriera)

Pamiętaj! Prawo odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jego wartości (stwierdzenia zabrudzenia )lub odmowy przyjęcia zwrotu. Sprawdzenie sprzętu nie może przekraczać zakresu tej samej czynności jak w sklepie stacjonarnym.

Pliki do pobrania:

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - LINK

Wzór formularza odstąpienia od umowy - LINK