Skrót CRI oznacza w języku angielskim Colour Rendering Index, czyli współczynnik oddawania barw charakteryzujący źródło światła. Określa stopień w jakim określone świtało oddaje barwy.

Mówiąc prościej pozwala określić w jakim stopniu czerwone jabłko jest rzeczywiście czerwone w obserwowanym przez nas świetle. Współczynnik CRI zawiera przedział liczbowy od 0 do 100. Im wyższy współczynnik, tym lepiej oddana jest barwa danego przedmiotu oraz wygląda on naturalniej. Wartość 0 określane jest dla światła monochromatycznego natomiast 100 dla światła białego, co oznacza, że przedmioty spostrzegane w tym świetle mają kolory jakby były oświetlone światłem słonecznym.

Na współczynnik CRI warto zwrócić uwagę przy doborze oświetlenia – mniejszy współczynnik oświetlenia, może powodować złudne odbicie barw oraz męczyć wzrok. Wskaźnik pomiędzy 80 a 100 jest najlepszy do codziennej pracy, czytania czy odpoczynku.