Współczynnik mocy określa stosunek mocy pobranej do przesłanej. Pobrana moc zostaje wykorzystana w przez odbiorcę, natomiast moc przesłana odnosi się do strat w liniach przesyłowych i urządzeniach energetycznych. Różnica pomiędzy stosunkiem tych mocy to tzw. moc bierna, która została wysłana ale nie wykorzystana przez odbiorcę.

Energia bierna potrzebna jest do wytwarzania strumieni elektromagnetycznych, niezbędnych do działania takich urządzeń jak: transformatory, silniki, przekaźniki itp. Współczynnik mierzy się wartościami między 0 a 1, umożliwia to ocenę skutecznego użytkowania energii. Im bliżej wartości 1 tym bardziej optymalna skuteczność uzyskiwania energii.