Dioda LED w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode – dioda elektroluminescencyjna, emitująca świtało.

Jest urządzeniem półprzewodnikowym, który podczas przepływu prądu emituje widzialne światło o określonej długości fali. Działanie diody LED oparte jest na zjawisku elektroluminescencyjnym - rekombinacji nośników ładunku, które polega na przejściu elektronów z wyższego poziomu na niższy poziom energetyczny, towarzyszy temu wydzielenie energii w postaci ciepła lub światła.

To co wyróżnia diody LED to bardzo szybki czas załączenia, w porównaniu do lamp CFL nie wymagają czasu na uzyskanie pełnej mocy światła oraz nie zawierają szkodliwych substancji typu ołów czy rtęć. Diody LED to jedna z najbardziej zaawansowanych źródeł światła, cechuje je mała moc, bardzo długa żywotność a przy tym pobierają znacznie mniej energii niż tradycyjne źródła świtała.