Żarówki LED posiadają układ elektryczny, który uniemożliwia wyrzucenie ich razem z normalnymi odpadami domowymi. Informuje nas o tym logo (przekreślony kontener), który znajduje się na opakowaniu żarówek. Żarówki LED należy poddawać recyklingowi - w tym celu, zużyte egzemplarze oddaje się do sklepu z artykułami oświetleniowymi lub do określonych punktów zbiórki.

Świetlówki i żarówki należy segregować oddzielnie, ponieważ przechodzą inne cykle utylizacji. Minimalizuje to również ryzyko ich rozbicia. Świetlówki kompaktowe posiadają rtęć, która jest niebezpieczna dla organizmu w momencie wydobycia się jej poza szklaną obudowę.

W sytuacji kiedy dojdzie do rozbicia świetlówki kompaktowej, należy dokładnie przewietrzyć mieszkanie by usunąć opary z rtęci, części żarówki zmieść za pomocą miotły i wrzucić je do foliowego woreczka. Zamknięty woreczek należy przekazać do punktu zbioru. Powierzchnie z rtęcią przetrzeć wilgotną szmatką oraz dokładnie umyć dłonie.