0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIKAM

Sklep internetowy MIKAM, działający pod adresem www.mikamsklep.pl prowadzony jest przez: Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino, NIP 958-166-36-16, GIOŚ E0018478WZBW, adres email: biuro@mikamsklep.pl, telefon +48 722 220 915

 

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy MIKAM, działający pod adresem www.mikamsklep.pl prowadzony przez MIKAM s.c., sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie między innymi za pośrednictwem Internetu.

Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3, 80-209 Dobrzewino

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie, określające rodzaj i liczbę produktów.

Adres odbiorów osobistych - ul. Wejherowska 3, 80-209 Dobrzewino (po wcześniejszym złożeniu zamówienia).

Konsument -  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

Lokal przedsiębiorstwa:

a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią

nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym

przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

§1

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.mikamsklep.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w MIKAM są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MIKAM są podane w złotych polskich. Przy każdej cenie znajduje się informacja, czy podana cena jest ceną netto, czy brutto (zawierającą podatek VAT).

4. W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. 

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych MIKAM nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§2

Przyjmowanie zamówień 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.mikamsklep.pl.

2. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie www.mikamsklep.pl

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą.

4. W zamówieniu Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności wiadomość e-mail:

a) będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,

b) zawierający ostateczny przedmiot Zamówienia, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.

E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. 

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie sprawy i podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania, w szczególności określa, czy jego wolą jest częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia lub inny sposób zaproponowany przez Klienta.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT.

9. Aby korzystać ze Sklepu obowiązują następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: 

 

§3

Zmiany w zamówieniach 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. 

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sklepem – nr tel. +48 722 220 915.

 

§4

Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy 

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. z uwzględnieniem czasu najdłuższego z podanych. 

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kurierskiej GLS i InPost na adres wskazany przez Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu przy ul. Wejherowska 3, 80-209 Dobrzewino, oraz odbioru w Paczkomacie. 

3. Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi:

Dostawa firmą kurierską:

  • przesyłka kurierska GLS -15 zł
  • przesyłka kurierska InPost - 15 zł
  • przesyłka kurierska InPost (za pobraniem) - 20 zł
  • przesyłka kurierska DHL - 15 zł
  • przesyłka kurierska DHL za pobraniem - 20 zł
  • przesyłka kurierska DHL odbiór w punkcie - 13 zł

Dostawa do Paczkomatów Inpost:

  • Paczkomat - 9.99 zł
  • Paczkomat płatne przy odbiorze (za pobraniem) 12.49 zł 

Zamówienia o wartości powyżej 300,00 zł brutto przy wpłacie na konto wysyłane są nieodpłatnie przesyłką kurierską.

4. Przesyłka jest przesyłana na adres wskazany w zamówieniu.

5. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub emialowym po potwierdzeniu dostępności towaru. Prowadzimy sprzedaż wieloma kanałami, dlatego oferowane produkty nie zawsze będą dostępne w magazynie wystarczające ilości sztuk. W przypadku pilnych zamówień, prosimy o kontakt telefoniczny lub emialowy przed dokonaniem zakupu w celu ustalenia czasu dostawy. Orientacyjny czas wysyłki podawany jest przy każdym towarze.

 

§5

Formy płatności 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta

b) przedpłata - przelew - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer: 70 1090 1102 0000 0001 2240 1494 w Banku Santander. Przelewu należy dokonać w najszybszym możliwym terminie po złożeniu zamówienia.

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

d) płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay

2. W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość ustalenia odroczonej płatności na warunkach uzgodnionych z Klientem (np. przelew 14 dni).

 

§6

Reklamacje 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie art. 556 do 576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. O sposobie reklamacji może zdecydować Klient. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. 

5. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-4, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.

6. Składając reklamacje, Klient powinien dostarczyć towar na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, oraz nie uwzględnia reklamacji bez wypisanego poprawnie formularza.

7. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub sunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z wymianą towaru ponosi Sprzedawca.

8. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.

9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu klient powinien wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien zostać przesłany na adres e mail: biuro@mikamsklep.pl. Na podstawie protokołu szkody zostanie rozpatrzona przez nas reklamacja bądź wymiana uszkodzonego towaru. Nie uwzględniamy wymian towarów uszkodzonych mechanicznie bez otrzymania sporządzonego protokołu szkody

 

§6

Zwroty 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na powyżej wskazany adres firmy, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mikamsklep.pl 

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: MIKAM S.C. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino

 

 

Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................. Data zawarcia umowy .................................................. Nick Allegro ............................................................... Imię i nazwisko ........................................................... Adres ......................................................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ..................................

 

11. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz źródła światła.

§8

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w umowach zawieranych poza lokalem  przedsiębiorstwa lub na odległość

    1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    2. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    3. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

    4. Zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

    5. Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu stanowiącego także załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    6. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

    7. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty dostarczenia rzeczy. 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    9. Do pobrania 

– WZÓR POUCZENIA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY stanowiący załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

- WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY stanowiący załącznik nr  do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

§9

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę poprzez kliknięcie w osobnej opcji na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MIKAM s.c. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych następuje, po zapoznaniu się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności § 8, w którym zawarto informacje i pouczenia wymagane przez RODO.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb MIKAM s.c., nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

3. Zatwierdzając lub przesyłając e-mailem lub faxem zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Spółkę w celu administracyjnych służących realizacji zamówienia, rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez MIKAM s.c.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mikam S.C. Krzysztof Bartnicki Andrzej Milewczyk, ul. Wejherowska 3 80-209 Dobrzewino, NIP 958-166-36-16, adres email: biuro@mikamsklep.pl , telefon +48 722 220 915

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO, które stanowią, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

7. Celem przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, a nadto cele księgowo-rachunkowe wynikające z odrębnych przepisów prawa.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym odbiorcom danych osobowych, chyba że stosowne organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zażądają udostępnienia tych danych.

9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej Sklepu określony w art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej tj. do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z zawartej transakcji (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy). 

10. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

11. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wówczas administrator danych osobowych albo dane osobowe usunie albo poinformuje Klienta, czy będzie dalej przechowywał te dane na innej niż zgoda Klienta podstawie prawnej.

12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

13. Dla realizacji umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu Klient ma obowiązek podania danych osobowych i jest to warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

14. Sklep nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MIKAM s.c.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Korzystający ze Sklepu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic. 

4. Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa.